Find your ticketsBe our guest

Algemene voorwaarden

De minimumleeftijd is 18 jaar

Toegang wordt alleen verleend als de bezoeker in het bezit is van een geldig entreebewijs

Eenmaal naar buiten = niet meer naar binnen (uitgezonderd kampeerders)

Bezoekers worden volgens de Nederlandse wetgeving gefouilleerd, bij weigering kan toegang tot het evenement worden ontzegd

Gewelddadig en/of intimiderend gedrag, discriminatie en/of ongewenste intimiteiten in welke vorm dan ook worden niet getolereerd

Bezoekers stemmen in met het vastleggen van zichzelf op beeld en geluidsdragers en de openbaarmaking hiervan.Hier kunnen geen rechten aan worden ontleend

Het in bezit hebben van een wapen van welke soort dan ook is ten strengste verboden

Het nuttigen, verbruiken, verhandelen en/of in het bezit hebben van verdovende middelen is ten strengste verboden.

Bezoekers met voetbalshirts en/of kleding met nationalistische tekens of uitingen en/of kleding gerelateerd aan motorclubs worden geweigerd

Beschadigen en/of stelen van goederen van Extrema en/of andere partijen is ten strengste verboden, hiervan zal aangifte worden gedaan.

Het in bezit hebben van glaswerk, spuitbussen (met drijfgas), blik, paraplu’s (met scherpe punten), vuurwerk of enig ander voorwerp dat door de organisatie als gevaarlijk wordt beschouwd is verboden

Het is niet toegestaan in binnenlocaties (o.a. tenten) te roken

Op en rond het evenemententerrein bent u verplicht aanwijzingen te volgen van organisatie, beveiliging, medisch team en andere partijen betrokken bij het evenement

Overtreding van de huisregels heeft uitzetting tot gevolg

Bezoekers betreden en wonen het evenement bij op eigen risico. De organisatie is niet verantwoordelijk voor enige vorm van lichamelijk of geestelijk letsel en/of materiële schade als gevolg van een bezoek

Bij betreding van het terrein gelden de algemene voorwaarden van Extrema Holding BV en Extrema Outdoor BV